Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

 

                                                          Majątek komendy              

                                               

Majątek trwały - własność KM PSP
(wartość początkowa)
stan na 01.01.2019

środki trwałe

7 084 043,99 zł  

pozostałe środki trwałe

807 222,64 zł  

wartości niematerialne
i prawne

113 245,83 zł  

                       

Budżet stan na 01.01.2018 

plan finansowy wydatków
w tym:

4 215 000,00 zł  

dotacja celowa (budżet państwa),
wydatki bieżące
   

4 023 000,00 zł  

środki na zadania własne miasta
Świętochłowice, wydatki bieżące

72 000,00 zł  

środki na zadania własne miasta
Świętochłowice, wydatki inwestycyjne

120 000,00 zł  

                                                                      

                            
 

                                

                                             

                                                  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1961
Treść wprowadził(a): Binięda Rafał, 2019-02-14 09:34:42
Treść wytworzył(a): Grażyna Gajda, 2010-02-01 00:00:00