Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach


Majątek trwały - własność KM PSP (wartość początkowa)

                                                         stan na 30.09.2013                  stan na 01.01.2015

środki trwałe                                    6 860 791,39 zł                            6 724 203,94 zł

pozostałe środki trawłe                     494 769,34 zł                               536 996,48 zł

wartości niematerialne

i prawne                                                 88 679,14 zł                               102 831,01 zł

 

Budżet

                                                         stan na 30.09.2013                  stan na 01.01.2015

plan finansowy wydatków                   3 740 358,00 zł                          3 575 000,00 zł

w tym:

-dotacja celowa (budżet państwa),

wydatki bieżące                                   3 703 358,00 zł                           3 533 000,00 zł

-środki na zadania własne miasta

Świętochłowice, wydatki bieżące          29 500,00 zł                                 42 000,00 zł

-środki na zadania własne miasta

Świętochłowice, wydatki inwestycyjne   7 500,00 zł                                          0,00 zł

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1964
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2017-01-19 10:47:00
Treść wytworzył(a): Grażyna Gajda, 2010-02-01 00:00:00