Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

 

                                                          Majątek komendy              

                                               

Majątek trwały - własność KM PSP
(wartość początkowa)
stan na 01.01.2018

środki trwałe

6 985 120,73 zł  

pozostałe środki trwałe

597 492,37 zł  

wartości niematerialne
i prawne

108 701,82 zł  

                       

Budżet stan na 01.01.2018 

plan finansowy wydatków
w tym:

3 960 000,00 zł  

dotacja celowa (budżet państwa),
wydatki bieżące
   

3 908 000,00 zł  

środki na zadania własne miasta
Świętochłowice, wydatki bieżące

52 000,00 zł  

środki na zadania własne miasta
Świętochłowice, wydatki inwestycyjne

0,00 zł  

                                                                      

                            
 

                                

                                             

                                                  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1907
Treść wprowadził(a): Binięda Rafał, 2018-06-08 09:33:43
Treść wytworzył(a): Grażyna Gajda, 2010-02-01 00:00:00