Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

Imię i nazwisko: st. kpt. mgr inż. Piotr Skóra

Funkcja: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

Telefon: (32) 3462030

e-mail: p.skora@strazswietochlowice.pl

Godziny przyjęć interesantów: 7.30-15.30

 


 

Zastępca komendanta pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz realizuje zadania wymienione w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Zadania te realizuje przy pomocy komórek organizacyjnych: MOK (kancelaria materiałów niejawnych), MTT (sprawy obronne, bierna ochrona obiektu), MJRG i MRZ (fizyczna ochrona obiektu, zabezpieczenie sieci teleinformatycznej), które  tworzą pion ochrony.

 

Pion ochrony podlega pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

Przy znakowaniu spraw i akt pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych posługuje się symbolem PN.

Zastępca komendanta pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.

 


 

Zastępca komendanta nadzoruje:

1)     Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą,

2)     Sekcję Kwatermistrzowsko – Techniczną.

 

Podporządkowanie zastępcy komendanta komórek organizacyjnych oraz nadzór zadań realizowanych w komórkach podległych komendantowi w zakresie kancelarii materiałów niejawnych oraz ochrony danych osobowych określa odrębna decyzja komendanta.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3593
Treść wprowadził(a): Binięda Rafał, 2017-09-20 08:23:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-20 08:23:13